logo

Elektrik Borcu Olan Destekleme Alamayacak

Elektrik_Borcu_Olan_Destekleme_Alamayacak-el
Mazot ve gübre pahalılığından sonra çiftçilere bir kötü haber daha geldi. Tarımsal sulama kaynaklı elektrik borcu olanlar destek ödemesi alamayacak.
Mazot ve gübre pahalılığının belini büktüğü, aynı zamanda kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan çiftçiye bir kötü haber daha geldi. Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere, bu borçları ödeninceye kadar, 2014 yılında yapılması gereken tarımsal destekleme ödemeleri yapılmayacak.
KARAR RESMİ GAZETE’DE
4 Mart 2014 tarihli ve 2014/6052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın uygulamasına dair usul ve esasları belirleyen tebliğe göre, elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketi, kendi abone/tüketici kayıtları ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını eşleştirerek alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile beraber alacak tutarını Ziraat Bankası’na iletecek.
DESTEK ÖDEMELERİ YAPILMAYACAK
Banka, desteklemeyi uygulayan birim tarafından oluşturulup Genel Müdürlük tarafından Bankaya iletilen, ödemeye esas icmallerdeki, çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile Şirket tarafından iletilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleşen hak edişleri ilgililere ödemeyecek.
1 AY SÜRE VAR
Ödemenin yapılabilmesi için Şirketten çiftçinin veya tüzel kişinin Bankaya müracaat tarihinden önceki son bir ay içinde alınan belgenin Bankaya ibraz edilmesi gerekecek.
İTİRAZ 7 GÜNDE KARARA BAĞLANACAK
Borca ilişkin itiraz Şirkete yapılacak. İtiraz 7 günde karara bağlanacak. Anlaşmazlık durumunda özel hukuk hükümleri uygulanacak.
Şirket, borçlulara ait bilgileri ve borç miktarlarını gösteren listeleri ödeme yapılmadan en geç üç iş günü önceden Bankaya iletecek.
ÇİFTÇİ PARA KESİNTİSİ YAPTIRABİLECEK
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, yapılacak destekleme ödemesinin yapılacağını planlama aşamasında (25-30) gün önceden şirketçe bildirilen adrese elektronik olarak gönderecek.
Çiftçinin Bankaya yazılı müracaatı halinde hak ettiği destekleme tutarından, bankaya bildirilen borç miktarına kadar olan kısım şirketin hesabına aktarılabilecek.
Şirketin talebi halinde Genel Müdürlük, Protokol dahilinde ÇKS’den veri paylaşımı yapacak.Haberler.com
Share
#

SENDE YORUM YAZ