İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından yayınlanan ve Valiliklere gönderilen genelgeye göre; AFAD’dan hak sahibi olsun ya da olmasın tüm orta hasarlı binalar ağır hasarlı gibi işlem görecek. 

Orta hasarlı binasını güçlendirmek isteyenler; bunun için 29.12.2023 tarihine kadar güçlendirme ruhsatı verme yetkisine sahip idarelere (Belediye ya da İl Özel İdaresi) yazılı başvuru yapacak. İlk etapta sadece yazılı başvuruda bulunmaları yeterli olacak. Güçlendirme yapmak için başvuru yapacak olanların, başvuru yapabilmek için bütün kat maliklerinin en az beşte dördünün rızasını (apartman karar defteri veya noter onaylı belge) alması gerekecek. 

Şanlıurfaspor: 1 - Teksüt Bandırmaspor: 1 Şanlıurfaspor: 1 - Teksüt Bandırmaspor: 1

Belediye veya Özel İdareleri; binalarına güçlendirme yapmak için kendilerine başvuranların bilgilerini 05.01.2024 tarihine kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerine bildirecek. Güçlendirmek için başvuru yapanların listesi ÇŞİDB ve AFAD İl Müdürlüklerine geldikten sonra bu binaların kura çekimi ve konut teslimi ile yıkım işlemleri askıya alınacak. 

Başvuru yapmayan orta hasarlı bina bağımsız bölüm hak sahipleri, yeni bir işleme gerek kalmaksızın AFAD İl Müdürlükleri tarafından kura çekimi ve konut teslimi sürecine dâhil edilecek. Belediye veya Özel İdareler güçlendirmek için başvuru yapanların ruhsat işlemlerini 05.04.2024 tarihine kadar tamamlamış olacak.

Belediye ve Özel İdareleri ruhsat alan ve almayanların bilgilerini 12.04.2024 tarihine kadar AFAD ve ÇŞİDB İl Müdürlüklerine bildirecek. Ruhsat alamayanların AFAD hak sahipliği devam ediyor olacak, konut teslimi için kuraya dâhil edilebilecekler. 1 yıllık güçlendirme süreci, ruhsat alma tarihinden itibaren başlamış olacak. Ruhsat aldığı halde 1 yıl içinde güçlendirme yapmayanların binaları ağır hasarlı gibi işlem görüp yıkılacak, varsa AFAD hak sahiplikleri düşecek, konut teslim edilmeyecek. 

29.12.2023 tarihinden itibaren orta hasardan yeni hak sahibi olacak olanlar da ağır hasarlı gibi işlem görecek. 29.12.2023 tarihinden itibaren orta hasardan yeni hak sahibi olacak olanlardan güçlendirme yapmak isteyenler ise hak sahipliği nihai listelerinin ilan edilmesinden itibaren 45 gün içinde belediye veya özel idareye başvuru yapacak, belediye ve özel idareler başvuru tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ruhsatı düzenlemiş olacak.