Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

Sanayinin 4 sektöründeki değişimler

Sanayinin 4 sektörünün Aralık 2023'teki yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,59, imalatta yüzde 53,68 ve su temininde yüzde 66,97 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 29,69 düşüş yönünde oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2, imalatta yüzde 2, su temininde yüzde 7,34 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 11,4 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 47,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 60,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,37 ve sermaye malında yüzde 65,07 yükseliş, enerjide yüzde 1,69 düşüş oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,54, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,5, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,23, sermaye malında yüzde 2,27 artış gerçekleşirken, enerjide yüzde 6,63 azalış hesaplandı.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 29,69 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 84,96, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 70,67, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 70,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en yüksek azalış, yüzde 11,4 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 3,63 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,27 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 7,35, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 7,34, giyim eşyası yüzde 4,3 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aralık 2023'te yıllık bazda en yüksek artış lokanta ve otellerde grubunda

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2023'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 93,24 ile lokanta ve otellerde grubunda oldu.

Geçici rahatlama değil, kalıcı düşüş hedefliyoruz Geçici rahatlama değil, kalıcı düşüş hedefliyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2023'te bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aralıkta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık
Gıda ve alkolsüz içecekler 4,81 72,01
Alkollü içecekler ve tütün 0,01 71,26
Giyim ve ayakkabı -1,33 40,74
Konut 4,97 40,39
Ev eşyası 3,65 58,46
Sağlık 4,44 79,59
Ulaştırma

-0,14

77,14
Haberleşme 3,07 51,02
Eğlence ve kültür 5,30 61,26
Eğitim 0,51 82,06
Lokanta ve oteller 2,81 93,24
Çeşitli mal ve hizmetler 1,89 58,97

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,02 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,58 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, Aralık 2023'te aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,31 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 70,64 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 2,80 65,68
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2,39 68,02
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2,31 70,64
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 2,45 61,20
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 3,04 64,53
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 2,77 70,12

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık 2023'te TÜFE'nin yüzde 3,19 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a yükseleceği hesaplanmıştı.

Editör: TE Bilisim