Mehmed Mazlum Çelik, Arz-ı Mevud’a göre en kazar Kudüs kadar önemli olan diğer şehrin Şanlıurfa, bilhassa Harran olduğunu söyledi.

Şanlıurfa’dan İsrail’e giden Yahudilere ‘Urfalis’ denildiğini de yazısında vurgulayan Çelik, Şanlıurfa’nın vaadedilmiş topraklar içerisinde Hz. İbrahim’den dolayı ata toprağı olarak görüldüğünü de bildirerek ‘’Kudüs’ten sonra en önemli ülküleri Urfa’nın ele geçirilmesidir. Aksi halde Arz-ı Mevud tamamlanmamış ve kehanet gerçekleşmemiş olacaktır. Eğer ki bu kehanet gerçekleşmezse de Yahudiler için her daim Kudüs'ten sürülme tehlikesi devam edecektir’ dedi.

''ARZ-I MEVUD'A GÖRE HARRAN KUDÜS'TEN BİLE ÖNEMLİ!''

Çelik, Harran'ın Arz-ı Mevud'a göre Kudüs'ten bile önemli olduğunu söyledi. Çelik 'Arz-ı Mevud'a göre en az Kudüs kadar önemli diğer şehir Urfa, bilhassa Harran'dır.  Hatta Harran birçok siyasi gerekçe ile Kudüs'ten bile önemlidir.  Yazılı ve Sözlü Tora'da geçen Arz-ı Mevud'a göre bu topraklarda işlenen bütün günahlar affedileceği için bu topraklar elde edilene kadar her türlü zulüm ve hile meşru görülmektedir.''

Yazıda Şanlıurfa ile ilgili olan bölümün tamamı; 

''Siyonist Yahudiler, "Am Hasagula" olarak isimlendirdikleri bir üstünlük/seçilmişlik anlayışına sahiptir.

Kendisini Hz. İbrahim'in soyu olarak tanımlayan Hasagulalar'ın ideolojik haritasına Arz-ı Mevud denir.

Bu haritaya baktığımız zaman en stratejik beldenin Kudüs olduğunu biliyoruz ama az bildiğimiz bir diğer detay bizi yakından ilgilendiriyor.

Arz-ı Mevud'a göre en az Kudüs kadar önemli diğer şehir Urfa, bilhassa Harran'dır. 

Hatta Harran birçok siyasi gerekçe ile Kudüs'ten bile önemlidir. 

Yazılı ve Sözlü Tora'da geçen Arz-ı Mevud'a göre bu topraklarda işlenen bütün günahlar affedileceği için bu topraklar elde edilene kadar her türlü zulüm ve hile meşru görülmektedir. 

Ayrıca bu inanışa göre Yahudiler öldükten sonra bu topraklarda toplanacaktır.

İşte tel burada kopar; çünkü Siyonist akla göre, Hz. İbrahim'in hicret ederek ayrıldığı belde Harran'dır.

İnanışa göre Rab, İbrahim'e hicreti ile büyük bir millet vaadinde bulunur ve Siyonistler bu yolculuğa çıkan topluluğun varisi olarak kendilerini görür.

İstikamet Sina yarımadasının tamamıdır. Yine bu anlayışa göre; kendilerini kutsanmış millet olarak gören Siyonistler, Kenan soyundan bazı toplulukların Hz. Nuh tarafından lanetlendiğini düşünerek toprakları ellerinden alıp onları sürmeyi dini bir vecibe olarak görür. 

Arz-ı Mevud 2.jpg

Arz-ı Mevud 

Vadedilen toprakların sınırları şöyle belirlenebilir:

İsraillilere de ki, Miras olarak size düşecek Kenan ülkesine girince, sınırlarınız şöyle olacak: 'Güney sınırınız Zin Çölü'nden Edom sınırı boyunca uzanacak. Doğuda, güney sınırınız Lut Gölü'nün ucundan başlayacak, Akrep Geçidi'nin güneyinden Zin'e geçip Kadeş-Barnea'nın güneyine dek uzanacak. Oradan HasarAddar'a ve Asmon'a, oradan da Mısır Vadisi'ne uzanarak Akdeniz'de son bulacak…Batı sınırınız Akdeniz ve kıyısı olacak. Batıda sınırınız bu olacak. Kuzey sınırınız Akdeniz'den Hor Dağı'na dek uzanacak. Hor Dağı'ndan Levo-Hamat'a, oradan Sedat'a, Zifron'a doğru uzanarak Hasar-Enan'da son bulacak. Kuzeyde sınırınız bu olacak. Doğu sınırınız Hasar-Enan'dan Şefam'a dek uzanacak. Sınırınız Şefam'dan Ayin'in doğusundaki Rivla'ya dek inecek. Oradan Kinneret Gölü'nün doğu kıyısındaki yamaçlara dek uzanacak. Oradan Şeria(Ürdün) Irmağı boyunca uzanacak ve Lut Gölü'nde son bulacak. Musa İsraillilere, Miras olarak kurayla paylaştıracağınız ülke budur.
 

vaadedilmiş topraklar.jpg

Vadedilmiş topraklar

Bugün Urfa'dan İsrail'e giden Yahudilere "Urfalis" denilir.

Urfa vadedilmiş topraklar içerisinde Hz. İbrahim'den dolayı ata toprağı olarak görülür.

Bu sebeple Kudüs'ten sonra en önemli ülküleri Urfa'nın ele geçirilmesidir.

Aksi halde Arz-ı Mevud tamamlanmamış ve kehanet gerçekleşmemiş olacaktır.

Eğer ki bu kehanet gerçekleşmezse de Yahudiler için her daim Kudüs'ten sürülme tehlikesi devam edecektir. 

Dolayısıyla; Ur, Kalde Ur'u, Harran Ur'u, Orhâi, Orhay, Vurhai, Edessa, Orrha veya Orrhoa olarak tanımlanan Urfa, İsrail Devletinin mutlak bekası için ele geçirilmesi gereken bir şehirdir. 

Urfa, Kudüs'e ulaşamayan Yahudiler için hacı olma mekanıydı.

Theodor Herzl, İsrail Devleti'nin ana hedeflerini açıklarken yan yana kullandığı iki şehirden birisi Kudüs diğeri ise Urfa idi. 

Bazı Yahudiler ise, Urfa konusunda itirazda bulunur ve bu şehrin Arz-ı Mevud içerisinde bulunmadığını söyler.

Hazreti Eyüp'ten Hazreti İbrahim'e uzanan silsilenin içinde bu şehrin yalnızca tarihi değeri olduğunu savunur; ancak bunlar çok sınırlı bir gruptur.

İsrail'in ileri gelenlerinin Arz-ı Mevud'a atıf yaparak Sina'ya doğru yayılmacı tavrı göz önüne alındığında Türkiye'nin önemli şehirlerinden Şanlıurfa'yı potansiyel bir hedeftir.

Göbeklitepe'deki kazılar ekim ortasına kadar sürecek Göbeklitepe'deki kazılar ekim ortasına kadar sürecek

Başta da söylediğimiz gibi toplumların tarihinde yüzyılların hiçbir önemi yok.

İsrail'in aklını yitirmiş yöneticileri asırlar sürecek bir plan dahilinde savaşı Urfa sınırlarına getirecek, getirmek zorundadır.

Aksi halde kendi ontolojik varlıklarını yok eder ve şartların olgunlaşmasıyla Arap kültürü içerisinde madden ve manen yok olup gidecektir. 

Keşke bu okuduklarımız ve yazdıklarımız komplo teorisi veya deli saçması konular olsaydı; ama dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ısrarla bu konunun altını çizerek İsrailli muhataplarını uyarıyor.

Siyonist yönetime niyetinizin farkındayız ve kendi devlet aklımız bunu dikkatle izliyor mesajı göndermekten çekinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli yetkililerin Arz-ı Mevud haritaları üzerinden yaptığı açıklamalara şu manidar cevabı verecekti:

Siyaseti ile ekonomisi ile askeri gücü ile her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar. Habis niyetli çevreler kendilerini bir şekilde ifşa ediyor. Yıllarca Ermenistan topraklarımızda ham hayaller peşinde koştu ve Karabağ savaşında dersini alıp yerine oturdu. Şimdi de İsrail benzer hezeyanları dile getiriyor. Bunların da sonu hüsran olacak.''

Öte yandan bu iddialar Youtube kanallarındaki tartışma programlarına da konu oldu.

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da dün kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan gündeme ilişkin yaptığı açıklama da ''Kabine sonrasındaki açıklamalarında Gazze'deki saldırıları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de yaşananlara tepki vermezsek yarın vaat edilmiş topraklar denilen işgalci fanatizmin kendi topraklarımıza uzanmasına engel olamayız" ifadelerini kullandı.

Editör: TE Bilisim