Toplam 180 girişimcinin iş fikirleriyle katılacağı projede, desteklenmeye hak kazanan 60 girişimcinin iş kurmaları ve pazar paylarını genişletmesi için her türlü destek verilecek.

Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Kuruluşu World Vision arasında, Şanlıurfa’da geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarının kalıcı gelir getirme fırsatlarına erişimlerini destekleme amacıyla uygulanacak 3,5 milyon TL bütçeli proje için hibe başvuruları alınmaya başladı.
Şanlıurfa’da yaşayan ve ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan T.C. vatandaşları ile Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelileri acil ihtiyaçlarını karşılamayı, düzenli ve yeterli gelir getirme fırsatlarına erişimlerini desteklemeyi amaçlayan projeye, girişimcilik fikirleri olan meslek veya beceri sahibi kişiler başvurabilecek.
22-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında https://orange.ngo/ee internet sitesi üzerinden yapılacak başvuruların iş planları, jüri tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonunda 126’sı Suriyeli, 54’ü Türk vatandaşı toplam 180 kişiye girişimcilik eğitimleri verilecek. Desteklenmesine karar verilen girişimcilerin iş fikirleri için pazar değerlendirmesi, proje uzmanları tarafından yapılacak. 
Desteklenmeye hak kazanan girişimciler, işletme yönetimi becerilerinin gelişmesi için eğitim programına katılacaklar. Eğitim sonunda girişimci adayların hazırlayacağı iş planları, orta ve uzun vadede kâr sağlama potansiyeline ek olarak, iş planının finansal ve yasal olarak fizibilite uzmanı dış jüri tarafından değerlendirilerek, desteklenecek 60 iş planı belirlenecek.
İş planları desteklenen 60 girişimciye, Türkiye İş Kanunlarına göre iş yeri kayıtlarını yapmaları, ekipman veya hizmet alımı gibi konularda mali destek sağlanacak.  Proje süresince girişimcilerin zorlukların üstesinden gelmesini sağlamak amacıyla koçluk desteği de verilecek, yeni pazar imkânlarının doğması ve satışların artırılması amacıyla iki iş fuarı da düzenlenecek.
Başvuru Kriterleri:
•    Adayın Şanlıurfa’da ikamet etmesi.
•    Aday, 18 ila 55 yaş arasında olmalıdır.
•    Son 6 ay sürekli bir işte çalışmamış olması.
•    Adayın evinin, WV ve Orange ekonomik kırılganlık kriterlerine uygun olması.
•    Adayın mesleki açıdan çok yetenekli olması ve bu becerisine dair kanıt (resim, örnek vb.) sağlaması.
•    Adayın, girişimci bir faaliyet başlatmak için yüksek motivasyonunu kanıtlaması.
•    Adayın, çalışabilmesi ve eğitilmelere katılabilmesi.
•    Adayın, resmi belgelere sahip olması. (Suriyeliler için Geçici Koruma Kartı, Türkler için Türk Kimliği ve Şanlıurfa ikametgâhı.)
İstisnai Kriterler:
Başvuru kriterlerini tam olarak karşılayamadığı halde istisnai kriterleri karşılayan girişimci adayların projeleri de değerlendirmeye alınacak. 
•    Hane halkı bir kadın tarafından geçindiriliyorsa,
•    Hane reisi reşit olmayan veya genç (25-18 yaş arası) ise,
•    Hane halkı çok sayıda bağımlı veya engelli kişilere sahipse,
•    Aday, bir ebeveyne veya çocuğa bakıyorsa.

Başvuru Şartları:

Projeye katılmak isteyen adayların başvurularını https://orange.ngo/ee   üzerinden doldurması, ve aşağıdaki belgeleri içeren bilgileri sisteme yüklemeleri gerekiyor:

•    T.C. numarasını gösteren kimlik kartı,
•    Adres bilgisi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden),
•    Eğitim/Meslek sertifikasının taranmış kopyası.
Bu proje, mesleki yeterliliğe sahip olan adaylara ulaşmayı hedeflediğinden, başvuru sahibinin mesleki kapasitesini kanıtlayacak fotoğraflar da talep edilecek. Başvurular 22 - 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.