Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi uluslararası sempozyum ile gündeme gelecek. Siverek Belediyesi ve Siverek Kaymakamlığı tarafından 6-7-8 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek olan sempozyumda Tarih, Toplum ve Kültür ile Mekan konuları konuşulacak.

Sempozyuma Türkiye’nin dört bir tarafından akademisyenlerin katılması bekleniyor.

Sempozyumla ilgili genel bilgi:

Saygıdeğer Bilim insanları, Köklü bir geçmişe sahip olan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kuzey Mezopotamya’nın merkezinde kurulmuş olan Siverek, gerek kültürel ve tarihsel hafızası, gerek sosyo-ekonomik yapısı bakımından birçok zenginlikleri bünyesinde barındırmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde kendi bölgesinde gerçekleşen kültürel, toplumsal ve ekonomik bütün olaylardan etkilenmiş ve bunları etkilemiştir. İlkçağdan başlayarak günümüze kadar Asurluların, Arapların, Rumların, çeşitli beyliklerin ve Osmanlı’nın hâkimiyeti altına giren Siverek, bünyesinde bu medeniyetlerden çeşitli izler taşımakta; bu izler kültürel bir mozaik meydana getirmektedir. Siverek’te gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siverek Sempozyumu: Tarih, Toplum ve Mekân adlı sempozyumu, sosyal bilimler penceresinden farklı disiplinler arasındaki eski ve yeni ilişki biçimlerini anlama çabasının bir ürünüdür. Bir yandan bölgenin yakın ekonomik, ontolojik, tarihi ve mekânsal kodlarını çözümlemek öte yandan sosyal bilimler alanında geleceğe yönelik farklı perspektiflerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Disiplinler arası bir yapıda yapılacak olan sempozyum, Siverek’e dair külli bir bakışın ortaya çıkmasına hizmet edecektir. Sempozyumda sosyal bilimler özelinde kuramsal bilgilerin uygulamaya aktarılmasında karşılaşılan sorunlara yaratıcı ve farklı çözüm önerilerinin bulunması ve bu önerilerin yaşama geçirilebilmesi için gerekli iş birliğinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sempozyumun teması, Uluslararası Siverek Sempozyumu: Tarih, Toplum ve Mekân olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki her alt tema uyarınca, keskin bir disiplin sınırlaması olmaksızın tasvir edici, açıklayıcı, anlamlandırıcı, yorumlayıcı ve yönlendirici bildiriler beklenmektedir. Sempozyumun disiplinler arası sınırların da sorgulanmasına hizmet etmesi düşünülmektedir. Bu anlamda sempozyum, kurumsal olarak tanımlana gelen tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe, antropoloji, edebiyat, din bilimleri, iktisat, hukuk, sanat tarihi, arkeoloji, mimarlık ve daha birçok disiplinden akademisyenlerin katkısını hedeflemektedir. Eğitim yaşamının önemli bir bileşeni olan sosyal bilimlerin hak ettiği değeri bulmasında sorumluluk almanız ve bu alandaki çalışmalarınızla katkı sunmanız için sizleri Uluslararası Siverek Sempozyumu: Tarih, Toplum ve Mekân sempozyumu’na davet ediyoruz. .