FETÖ ve FETÖ sistematiğiyle hareket eden organizasyonların ilkesi, “Sen okuduğundan anlamazsın, dur ben sana anlatayım!” şeklinde bir çerçeveye sahiptir.

Kendisine mahkûm eder.

Özgürlüğe yer bırakmaz!

Kendine mensup olanın düşüncesini kendi tahakkümü ve tasarrufu altına alır.

İtiraz istemez!

Bu tip yapıların kendilerine mensup olanlara bakışı böyleyken, kendisinden olmayana ise daha da vahşicedir.

Kendisinden olmayana iki tercih tanır ekabir fikriyle: Teslimiyet yahut ölüm!

Ölüm, türlü cinayet yöntemleriyle gelebilir.

İtibar kaybı, iflas, aile dağılması yahut da toplu katliam…

Azmettiricisi bellidir ama faillerle oyalatır…

Teslimiyet tarafına gelince…

FETÖ ve FETÖ sistematiğiyle hareket eden organizasyonların “Bana teslim olacaksın!” diyerek yöneldiği çok az birey ve kurum vardır.

Zira ona teslim olacaklar, onun dizlerine zaten derhâl kapanmışlardır.

Meselâ demişlerdir ki aralarında, “Büyümek istiyorsak Pensilvanya’ya uğramalıyız”…

Yahut çok önceden kendilerine garanti olması için demişlerdir ki basın aracılığıyla, “O, yeni yüzyılın önderi”…

Yani teslim tercihine yönelenler, zaten buna teşne, buna hazır, bu tıynette olan fırıldaklardır…

Bu tipler öyle fırıl fırıl hareket ederler ki, örneğin 15 Temmuz Pensilvanya lehine tamamlansaydı “Biz Erdoğan’a yanlış yaptığını söylemiştik” demeye hazırken, o gece milletin lehine tamamlandığı için, “Kahrolsun teröristler!” diye ağız bükerken Pensilvanya’yı da elden uzakta tutmama gayretiyle yaşamaya ant içmişlerdir.

***

Dedik ya, FETÖ ve aynı sistemle yaşayanların muradı, “Sen okuduğundan anlamazsın, dur ben sana anlatayım!” derken tüm fikriyatı, tüm ticareti, tüm müesseseleri ve tüm içtimaî hayatı kendi tekeline katmaktır.

Pisagor da, “Her şey sayıdır” ilkesini uyguladığı felsefesi içinde, bütün evrenin doğal sayılarla anlaşılabileceğini söylüyordu.

Bir gün Hippasus, “Bunu mantığıma anlatamıyorum” dedi ve Pisagor’un yanlışını ortaya çıkaran şifreyi söyledi: “Karekök”…

Hippasus, ertesi gün hayata veda etti…

Bir gemiden denize itilerek…

15 Temmuz, FETÖ’yü deşifre etmekle kalmayıp tüm işbirlikçilerini, FETÖ ve FETÖ’nün de dâhil olduğu tüm yeraltı ve yerüstü organizasyonları deşifre eden bu milleti ve milletiyle hemdem olmuş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gemiden itme hareketiydi…

Çok şükür ki, bu millet Hippasus olup susmadı!

***

Bu arada bir konuya daha değinmekte fayda var…

FETÖ ve türevlerinin ilkelerini dünyaya dayatan devlet çapında organizasyonlar da var.

Örneğin İsrail…

Gazze sınırında katlettiği Filistinliler hakkında hesap vereceğini düşünmeyen İsrail, hiçbir insanî hukuka riayet etmediğini gösterdiği gibi, uluslararası hiçbir sözleşmeye de uymayarak her seferinde şunu diyor: “Siz gördüğünüzden bir şey anlamıyorsunuz, durun, ben size anlatayım…”

İsrail’e karekök olanlarsa, iğrenç hesaplar peşinde!

Bu ümmet okuma yazma biliyorsa, artık böylesi katliamları sesli şekilde okumalı ve kendine ait manifestosunu derhâl yazmalı!

Yoksa insanlık gemisinden itilmemiz yakındır!