Birileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ekonomik Kurtuluş Savaşı” dediğinde kıyameti koparıyor. “Bu ifadeyi zaman kazanmak veya gerçekleri örtmek için kullanıyor” diye suçluyor ve bunun adını “muhalefet” koyuyorlar. 

Siz hiç bu muhalefet zihniyetini küresel güçlere muhalefet ederken gördünüz mü? Aksine, Türkiye’ye parmak sallayan elçilere mektup yollayıp ülkenin en büyük stratejilerinden biri olan Kanal İstanbul’u şikâyetle yardıma çağırıyor. 

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmekten söz açtığında, Biden’e, “Sen kim oluyorsun da bizim iç işleyişimize tehdit savuruyorsun?” diye tepki vermiyor, aksine kibarca Biden hayranlığı yapıyor…

Erdoğan, “Birileri bize dolar operasyonu yapıyor, buna müsaade etmeyeceğiz. Bu arada, doları bahane edip stok yapan fırsatçılar var, onları bulup cezalandıracağız!” ihtarı çekiyor, halka destek vermesi gerekenlerse aksine halkı mağdur ederek kendi çıkarlarının peşine düşüyorlar. 

Bu stokçuların bir kısmı, maalesef özelleştirme ile kamu hizmetleri veren şirketleri satın almış firmalar olabiliyor. Özellikle enerji alanındaki firmalarda bu stokçuluk mantığı ile fırsatçılık yöntemine rastlıyoruz.

Ekonomik zorluk dönemlerinde “asgarî ihtiyaçlar”, en hassas olmamız gereken konudur. Özellikle elektrik, su ve doğalgaz, asgarî ihtiyaçlardandır. Bu nedenle özel sektör, doları bahane edip vatandaşa yüklenemez, yüklenmemelidir. 

Ekonomik Kurtuluş Savaşı verildiğinde, özel sektör “vatanperver şirket” olmalıdır. Özel sektör, konu devlet ve millet söz konusu olduğunda zor günlerde “fırsatçılık” yapamaz. 

Kuşkusuz devlet, bir özveride bulunuyorsa, o şirketi dikkate alarak bazı düzenlemeler yapmalıdır. Özellikle faturalarda enerji bedeli dışında alınan “katkı payları” bu tip dönemlerde alınmamalıdır.

Fakat gözlemimiz o ki, özellikle elektrik şirketleri, sorumlu oldukları altyapı çalışmalarında tembel ve işgüzarken, konu vatandaştan alınacak paraya gelince “kesip atıyorlar”! İşte bu, kabul edilemez! 

Herkes fedakârlık yaparken fırsatçılık, herkes dayanışma içindeyken suiistimal yapan, cezalandırılmalıdır! Market ürünlerinde stokçular nasıl bulunup cezalandırılacaksa, enerji alanında da fırsatçılık yapan şirketler cezalandırılmalıdır!