Muhterem Kardeşlerim…

Her yazımızda olduğu gibi, sizlere önemli konuları öncelikle sahih kaynaklardan, Tam İlmihal Saadeti Ebediyye, İmamı Rabbani Hazretlerinin Mektubat, Hakikat Kitab Evinin İhlas Yayınlarından faydalanarak sizleri bilgilendirelim istiyoruz.

Efendim;

Ezan okunurken ve Ezan ile Kamet arasında yapılan dua. Kur’an okunurken, Kur'an-ı Kerim hatmedilince, Kâbe-i Şerifi görünce, yağmur yağarken, düşmanla karşılaşınca, zulme uğrayınca, cemaat halinde iken, Farz Namazlardan sonra, kalbinde incelik hissettiği an, Esma-i Hüsna ile, İsm-i A'zam ile dua edince, seher vakti, yalvararak dua etmek, bid’atlerden sakınmak, gafil olmamak, uyanık olmak, helal yemek, haramlardan kaçmak, Cuma günü ve gecesi, Recebin ilk, Şabanın 15. gecesi, Bayramın birinci geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, İftar zamanı edilen dualar makbuldür.

Hadis-i Şeriflerde buyuruluyor ki:

“Ezanla Kamet arasında dua makbuldür.” [Tirmizi]

“Kur'an’ı hatmedenin duası makbuldür.” [Beyheki]

“Rikkat [Kalb inceliği ve yumuşaklığı] halinde duayı ganimet bilin.” [Deylemi]

“Hac yapanların, duaları kabul olur.” [Taberani]

“Kur’an ve Ezan okunurken, düşman ordusuyla karşılaşınca, yağmur yağarken, zulme uğrayınca dualar kabul olur.” [Taberani]

“Bir cemaatten bir kısmı dua eder, ötekiler de Âmin derse o duayı, Allahü Teâlâ kabul eder.” [Hakim]

“Beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur.” [Buhari]

“İsm-i A’zamla edilen dua makbuldür.” [İbni Mace]

“Her gece seher vakti, Allahü Teâlâ buyurur ki: İstiğfar eden yok mu, affedeyim. İsteyen yok mu, vereyim, duasını kabul edeyim.” [Müslim]

“Allah’a yakararak edilen dua makbuldür.” [Ebu Ya’la]

“En efdal dua, Arefe günü yapılandır.” [Beyheki]

“Şu beş gecede yapılan dua kabul olur: Regaib, Berat ve Cuma gecesi ile Ramazan ve Kurban Bayramının birinci gecesi.” [İbni Asakir]

“Bid'at ehlinin duası kabul olmaz.” [İbni Mace]

“Gafletle yapılan dua kabul olmaz.” [Tirmizi]

“Bir lokma haram yiyenin, kırk gün duası kabul olmaz.” [Taberani]

Namaz kılmayanın, haram işleyenin ve kalbi gafil olanın duası kabul olmaz. Ehl-i Sünnet itikadında olmayanın okuması fayda vermez. Hak Teâlâ, her şeyi bir sebeple yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak isteyen, o şeyin sebebine yapışmalıdır. Rabbimiz, insana sıhhat, şifa vermek için, dua etmeyi, sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayı sebep yapmıştır.

Ezanla İkamet arasında, Sünnet kılıyoruz. Sünnet kılarken Fatiha ve başka dualar okuyoruz. Bu dualar, Ezanla İkamet arasında yapılmış oluyor. Yani Ezanla İkamet arasında yapılması gereken duadan mahrum kalmıyoruz.

Bir de, Akşam Namazında, Ezandan sonra ve Kametten önce, Sünnet olmadığı için, dua edilebilir. Diğer dört vakitteyse, Sünnetten sonra, İkamet okunduğu için, Sünnetle Farz arasında dua edilmez.

Kâbe'yi ilk görünce bu duaların biri veya hepsi yapılabilir:

1- Ya Rabbi, bundan sonra, rızana uygun yapacağım her duamı kabul eyle! [Her duamız kabul olunca, imkân dâhilindeki her nimete kavuşmuş oluruz.]

2- Hakiki İmana kavuşmamı nasip eyle! [Hakiki İmana kavuşulunca, insan bir daha küfre düşmez. Onun için bu dua, birincisi kadar; hatta ondan da önemlidir.]

3- Şehit olarak ölmemi nasip eyle! [Bu duamız da kabul olursa mesele kalmamış olur.]

Kâbe'ye olduğu gibi, Müminin yüzüne bakınca da, edilen dualar kabul olur.

Kâbe'yi herkesin görmesi zor ise de, salih bir Mümini bulmak kolaydır. Bu nimeti elden kaçırmamalıdır.

Allahu Teâlâ cümlemizi Kendisine layık Kul, Habibine layık Ümmet eylesin. (Amin)