Muhterem Kardeşlerim…

Her yazımızda olduğu gibi, sizlere önemli konuları öncelikle sahih kaynaklardan, Tam İlmihal Saadeti Ebediyye, İmamı Rabbani Hazretlerinin Mektubat, Hakikat Kitab Evinin İhlas Yayınlarından faydalanarak sizleri bilgilendirelim istiyoruz. 

Efendim;

Allahü Teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılmıştır. Bu mübarek üç ayların ilki Receb ayıdır ki, Âdem aleyhisselamdan beri kıymetli idi. Her Ümmet, bu aya saygı gösterirdi. Receb, muhterem, kıymetli demektir. 

Hadis-i Şeriflerde;

“Receb, Allahü Teâlâ’nın ayıdır. Receb ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü Teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder.”

“Receb-i Şerifin bir gün evvelinden, bir gün ortasından ve bir gün de sonundan Oruç tutana, Receb-i Şerifin hepsini tutmuşçasına, Hak Teâlâ ihsanda bulunur” buyuruldu.

Üç aylardan ikincisi Şaban ayıdır. 

Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki:

“Şaban-ı Şerif, benim kendime mahsus bir aydır. Hak Teâlâ Arş-ı A'lânın Meleklerine Azamet-i Şâniyle buyurur ki: Ey benim Meleklerim, gördünüz mü, benim kullarım sevgilimin ayına nasıl hürmet ediyorlar. İzzim, Celâlim hakkı için ben de kullarımı af ve mağfiretime nail eyledim.”

“Her kim Şaban-ı Şerifte üç gün Oruç tutarsa, Hak Teâlâ, Cennet-i A'lâda ona bir yer hazırlar.”

Üç ayların üçüncüsü ise Ramazan ayıdır. 

Hadis-i Şerifte;

“Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır” buyuruldu.

RECEB ayı: Dört kıymetli aydan biridir. 

Bir Âyet-i Kerime meali:

“Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmet edilen] aylardır.”[Tevbe 36]

Resulullah Efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

Receb ayının faziletiyle ilgili birkaç Hadis-i Şerif:

“Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.”[İbni Cerîr]

“Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.” [Taberani]

“Haram aylarda bir gün Oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.” [Ebu Davud]

“Recep ayında dokuz gün Oruç tutanın günahları sevaba çevrilir.” [Gunye]

“Receb ayında Allahü Teâlâ’ya çok istigfar edin; çünkü Allahü Teâlâ’nın, Receb ayının her vaktinde Cehennem’den azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennet’te öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında Oruç tutanlar girer.” [Deylemi]

“Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında Oruç tutanlar girer.” [Deylemî]

“Allahü Teâlâ, Receb ayında Oruç tutanları mağfiret eder.”[Gunye]

“Recebin bir gün başında [ilk günlerinde], bir gün ortasında ve bir gün de sonunda [son günlerinde] oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir.” [Miftah-ül-Cennet]

“Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.” [Ebu Ya’la]

“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi.” [İ. Asakir]

“Allahü Teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün Oruç tutan, bir yıl Oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün Oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü Teâlâ istediğini verir. 15 gün Oruç tutana, bir münadi, ‘Geçmiş günahların affoldu’ der. Allahü Teâlâ, Nuh aleyhisselamıReceb ayında gemiye bindirdi. O da, Receb ayını Oruçlu geçirip oradakilere Oruç tutmalarını emretti.” [Taberanî]

“Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, Oruç tutulan günler dile gelip, “Yâ Rabbi, onu mağfiret et” derler.” [Ebu Muhammed]

Recebin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü Teâlâ, bu gecede, Müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Regaib, ihsanlar, ikramlar demektir. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi yapılan dua kabul olur, Namaz, Oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

ŞABAN ayı: Resulullah Efendimiz, Şaban ayına da çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

Âişe Validemiz buyuruyor ki:

“Resulullah’ın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok Oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şabanın tamamını Oruçla geçirirdi.” [Buhari]

Şaban ayının faziletiyle ilgili üç Hadis-i Şerif:

“Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfilolurlar. Bu ayda ameller, Âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.” [Nesaî]

“Ramazandan sonra en faziletli Oruç, Şaban ayında tutulan Oruçtur.” [Tirmizî]

“Şaban ayında üç gün Oruç tutana, Allahü Teâlâ Cennette bir yer hazırlar.” [Ey Oğul İlmihâli]

[Kaza Orucu borcumuz olmasa bile, bu Oruçları tutarken, ilk veya son kazaya kalan Ramazan Orucunu tutmaya diye niyet etmeli.]

Bünyesi zayıf olanın, Şabanın 15 inden sonra Oruç tutmayıp, farz olan Ramazan-ı Şerif Orucuna hazırlanması iyi olur. Sağlığı yerinde olan ise, Şaban ayının çoğunu, hatta tamamını Oruçlu geçirebilir.

Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesidir. Yani 14 Şabanın bittiği günün gecesidir.

Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki:

“Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü Teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.” [İbni Mace]

“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.” [İ. Asakir]

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, Bilhassa ilim öğrenmelidir. En kıymetli ilim, doğru yazılan ilmihal bilgileridir.

RAMAZAN ayı: Peygamber Efendimiz, Ramazan-ı Şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:

“Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü Teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.” [Nesaî]

Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki:

“Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek” denir.” [Nesai]

“Ramazan gelince, Allahü Teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.” [Deylemi]

“Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.” [Taberani]

“Peş peşe üç gün Oruç tutabilenin, Ramazan Orucunu tutması gerekir.” [Ebu Nuaym]

“Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.” [İ.Mansur]

“Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.” [İ.Ebiddünya]

“İslam, Kelime-i Şahadet getirmek, Namaz kılmak, Zekat vermek, Ramazan Orucunu tutmak ve haccetmektir.”[Müslim]

“Allahü Teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak Oruçlular içindir.” [Taberani]

Allahu Teâlâ cümlemizi Kendisine layık Kul, Habibine layık Ümmet eylesin. (Amin)