Muhterem kardeşlerim…

Her yazımızda olduğu gibi, sizlere önemli konuları öncelikle sahih kaynaklardan, Tam İlmihal Saadeti Ebediyye, İmamı Rabbani Hazretlerinin Mektubat, Hakikat Kitab Evinin İhlas Yayınlarından faydalanarak sizleri bilgilendirelim istiyoruz.

Efendim;

İbni Hacer-i Mekki hazretlerinin Zevacir isimli eseriyle, Hadika, Berika, Birgivi, Miftah-ül Cenne, Mektubat-ı Rabbani, Seadet-i Ebediyye, İbni Abidin’den aldığımız, küfre düşüren söz ve işlerden bazıları şunlardır:

1- Allahü Teâlâ’ya layık olmayan şey söylemek. Mesela bir kimse bir işi yaptığı halde, zaruretsiz “Allah biliyor ki yapmadım” demek. Yahut, yapmadığı bir şey için, zaruretsiz “Allah biliyor ki yaptım” demek. Böyle söylemek Allahü Teâlâ’yı hâşâ cahillikle suçlamak olur.

2- Allah akıllıdır, şuurludur, iyi düşünür demek, Onu yaratıklara benzetmek olur ki küfürdür.

3- Peygamberleri küçültücü şey söylemek, onlarla alay etmek. Mesela Hazreti Âdemi kastedip “İlk insan vahşi idi” demek. Veya bir Evliyayı Peygamberden üstün bilmek. Yahut Peygamberin dediği doğru ise biz kurtulduk demek.

“Yalnız Kur'an”, “Kur'andan başka kaynak tanımam”, “Kur'andan başka kaynağa lüzum yok”, “Peygamber postacıdır, vazifesi bitmiştir” gibi sözler de küfürdür.

4- Peygamber Efendimizden sonra başka bir Peygamberin geleceğini söylemek. “İsa aleyhisselam gelecekse de, Peygamber olarak gelmeyecektir.”

5- Melekleri küçültücü şey söylemek. Mesela “Senin bakışın bana Azrail gibi geliyor” demek. Yahut “Cebrail bile söylese inanmam” demek. “Çocuklarınızı iyi yetiştirmezseniz, zebani olur” demek.

6- İslam Âlimlerinin sözlerini, fıkıh kitaplarını ve fetvalarını tazim etmesi gerekirken tahkir etmek. Mesela “İmam-ı A'zamın kıyası hak değildir” demek. Fetvayı yere çarpmak. Hadis ve tefsir kitaplarını yere fırlatmak.

7- Ahirette olacak şeylerle alay etmek.

8- Allahü Teâlâ’nın emir ve yasaklarına yani Kur'an-ı Kerimde ve Hadis-i Şeriflerde açık bildirilmiş ve İslam Âlimlerinin kitapları ile her tarafa yayılmış, inanılması zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak, beğenmemek veya önem vermemek. Mesela “Ben görmediğim için cinlere, nazara inanmam” demek.

9- Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi yiyip içerken besmele çekmek. Mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür. Hırsızlık yapılarak alınan bir şeyi yerken besmele çekmek küfür olmaz. Çünkü burada yenilen şey değil, hırsızlık haramdır.

10- Kâfirlerin ibadet olarak yaptıkları ve kâfirlik alameti olan veya İslamiyet’i inkâr etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeyleri yapmak, kullanmak. Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapmak da küfürdür. Mesela zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak. Bunları güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur. İtikadının doğru olması fayda vermez. (Berika)

11- Yunan felsefecileri gibi, dünya ezeli ve ebedi demek.

12- İslamiyet’e, “İslam düşüncesi”, “İslam nazariyesi” , “İslami görüş” demek. [Düşünce, bir iş için düşünülen çare veya kıyaslanan neticedir. Görüş de düşünce demektir. Nazariye de, akli, zihni esaslara dayanan görüş, teori demektir. İslam Âlimleri, “İnsanın, akıl, şuur, hafıza ve düşünce gibi yaratılmış olan sıfatlarını Allah’a vermek küfürdür” buyuruyorlar.]

13- Allahü Teâlâ’nın bildirdiği hükümlere ilahi düşünce, ilahi görüş, ilahi nazariye, ilahi şuur demek. Kur'an-ı Kerim’deki hükümlere "Kur'ani görüş" demek.

14- Kâfirlerin dini âyinlerini, bayramlarını beğenmek. Zaruretsiz Hıristiyanların Noelini tebrik etmek. Kiliseye gidip, âyinlere iştirak etmek.

15- “Yahudi ve Hıristiyanların Allah’a inananları Cennete gidecek” demek.

16- Mucizeyi veya kerameti inkâr etmek.

17- Meşhur bir harama helal, meşhur bir helale haram demek. Mesela domuz yağı helal, sirke haram demek.

18- Âyeti, Besmeleyi, bir Melek, bir Peygamber ismi bulunan yazıyı, kasten helaya, necasete, [pisliğe] atmak. Müslüman’ın ağzına [Def-i Hacet lafzı ile] sövmek.

19- Kendisine kâfir diye hitap edilince, kabul ederek evet demek.

20- Bir dilim ekmek, din ilminden iyidir demek. Din ilmi küçümsendiği için küfürdür.

21- “Bir süre sonra Hıristiyan olacağım” diye düşünmek. Bir bayan, bir Hıristiyan’la evlenmeye karar verdiği andan itibaren kâfir olur. Bir erkek de bir ateist bayanla evlenmeye karar verdiği andan itibaren kâfir olur.

22- Ağır bir hastalığa düşüp de, “Allah’ım canımı al da, istersen kâfir olarak al” demek.

23- “Allah’ım çocuğumu aldın, başka elinden ne gelirse onu yap” demek.

24- Tırnağı uzun olana, “Tırnağı kesmek sünnettir” dense, o da, “olsun ne olacak” dese, kâfir olur. Tırnağını kesmediği için değil, sünnete önem vermediği için küfür olur.

25- İnşallah, maşallah demek karın doyurmaz. Maşallahla inşallahla iş olmaz veya namaz kılmak karın doyurmaz demek. Bunları söylemekle dinimizin emri beğenilmemiş ve alay edilmiş oluyor. İnşallah, Allah’ın izni ile demektir. Allah’ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Onun için, hayır ve şer Allah’tandır diye iman etmek gerekir. Hayır gibi şerrin de Allah’tan olduğuna inanmamak küfür olur. İsteyen kul ama yaratan Allahü Teâlâ’dır.

26- Sevdiği birine, “Sen bana Allah’tan da, Peygamberden de sevgilisin” demek.

27- Küfre rıza küfürdür. Çocuklarının kâfir olmasına üzülmemek. Mesela kızlarının Gayrimüslimle evlenmesine rıza göstermek.

28- Müslüman olmak isteyene, sen hele bekle, elimdeki şu işi bitirip de geleyim diyerek, onun Müslüman olmasını geciktirmek.

29- Ecelin hoyrat eli demek. [Çünkü Ecel Allah’ın emri ile gelir, Allah’ın emrini veya Azrail aleyhisselamın vazifesini zulüm gibi göstermek küfürdür.]

30- Kâfire hürmet etmek, mesela hürmet gayesiyle papazın elini öpmek.

31- Eshab-ı Kiramdan her hangi birine kâfir demek.

[Çünkü Kur’an-ı Kerim’de hepsinin Cennetlik olduğu bildirilmiştir. Birine kâfir denilince Kur’an’a inanılmamış olur.]

32- “Mazlum kâfirler de Cennete girer” demek.

33- Haram paradan sevap ummak. Mesela bir bayan fuhuş parası ile kurban kesse, bundan sevap umsa, küfre girer. Sevap ummadan yaparsa küfre girmez.

34- Allahü Teâlâ’yı mekanlı bilmek, mesela Hıristiyanlar gibi Allah gökte oturuyor demek. Allahü Teâlâ’yı kastedip, “Göklerden bir ses geldi”, “Allah, gökten bize bakıyor” demek. Böyle söylemek Allahü Teâlâ’ya mekan isnat etmek olur. Dünya, gezegenler, Cennet ve Cehennem ezeli değildir, sonradan yaratılmıştır, mahlûktur. Yer ve gökler yok iken de Allahü Teâlâ var idi. İslam Âlimleri, “Allah her zaman ve her yerde ebedi olarak hazır ve nazırdır” demenin caiz olduğunu bildirmişlerdir. Ancak, Allahü Teâlâ zamanlı ve mekanlı olmadığı için bu söz, görünüş üzere kalmaz, mecaz olur. Bu bakımdan “Allah, zamansız ve mekansızdır, hiçbir yerde olmayarak hazır ve nazırdır” demek caiz olur. Böyle olmazsa, Allahü Teâlâ’yı zamanlı ve mekanlı bilmek olur ki bu ise küfürdür. Miftah-ül Cenne kitabında “Bir kimse, "Allah’tan hali [boş] yer yok" dese veya "Allah gökte benim şahidim" dese, kâfir olur. Çünkü Allahü Teâlâ’ya mekan isnat etmiş olur. Halbuki Allahü Teâlâ mekandan beridir” buyuruluyor. (Küfür Bahsi)

35- “Namaz kılmam ama, sen kalbe bak, benim kalbim temiz” demek.

[Çünkü burada namaza önem verilmiyor, namaza önem vermemek küfürdür. Namaz kılmayan hep haram işliyor demektir, haram işleyenin kalbi temiz olmaz.]

36- “Anan baban esmer, sen nasıl sarışın oldun?” diyene, “Ben imalat hatasıyım” demek. Böyle söylemekle hâşâ Yaratıcının yanlış iş yaptığı söylenmiş oluyor.

37- İbadetleri müzikle yapmak, ilahileri müzikle söylemek. Çünkü ilahiler ibadettir, ibadete haram karıştırmak küfür olur. İçki içerken besmele çekmek de küfür olur.

38- Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek.

39- Bir Müslüman şaka olarak, muteber bir din kitabına hurafe dese veya alay ederek haram işleyene veya işletene "helal olsun" dese, mürted olur.

40- Kur'anı teganni ile okuyan hâfıza, ne güzel okudun diyenin imanı gider. (Dürr-ül-münteka)

41- Bir şarkıcıyı dinleyen veya herhangi bir haram işi gören kimse bu harama, ne güzel dese, o anda imanı gider. (Müjdeci Mek. 266)

42- İnsan için, yarattı, yaratıcı, yarattım, yaratıcıyım gibi sözler söylemek küfür olur. Allah’tan başkasına, yaratıcı denmez. Yaratıcı, yalnız Allahü Teâlâ’dır. Mecaz anlamda yapmak, meydana getirmek manasında da söylememelidir.

43- Zaruri olan ve tevatür ile bildirilen din bilgilerine inanmayan kâfir olur. Küfür olan her söz, ister şaka olarak, isterse gönülden olmayarak olsun küfür olur. (Milel-nihal)

44- İslam bilgilerini ve Ehli Sünnet Âlimlerini aşağılamak da, küfürdür.

45- Yabancı kadınlara bakana, haramdır denilince, güzele bakmak sevaptır demek küfür olur. Haramı kabul etmeyip, üstelik sanki ibadet gibi sevap diyor. Yabancı kadınlara bakmak, gözü zayıflatır ve kalbi karartır. Mubah olanı, güzeli sevmek, Allah’ın kudretini temaşa etmek sevap olur.

46- Bir Müslüman’ın dinine, imanına sövmek küfürdür.

Allahu Teâlâ cümlemizi Kendisine layık Kul, Habibine layık Ümmet eylesin. (Amin)