banner111
Müslüm ABACIOĞLU
Müslüm ABACIOĞLU
Yazarın Makaleleri
Dini kitapların ticareti
Muhterem Kardeşlerim… Mushafı, Kur'an-ı Kerim öğretilmesine sebep olmak niyetiyle satmak caiz ve sevap olur. Aldığı para helal olur. Fakat böyle niyetin alameti mal oluş fiyatına yakın az bir kârla satmaktır. Geçimi başka kitaplardan...
Kelime-i Şehadeti söylemek
Muhterem Kardeşlerim… Sadece Kelime-i şehadet söylemek yetmez. Önceki bâtıl dinini terk ettikten sonra, Amentü'de bildirilen altı şarta da inanmak lazımdır. Amentü'nün ilk şartı Allah'a imandır. 'Allah'a inandım”...
İftira Etmek
Muhterem Kardeşlerim… 'Yalan ve iftiranın dindeki yeri nedir?” konusunda İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: 'Yalan söylemek ve iftira etmek haramdır, sakınmak lazımdır. Bu iki fenalık, her dinde de haram idi. Cezaları çok ağırdır.”...
Kelime-i Tevhidin manası
Muhterem Kardeşlerim… Müslüman olan bir kimseye, ilk önce 'La ilahe illallah, Muhammedün resulullah” kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i Tevhid denir. Kısaca manası, 'Allah'tan başka ilah yoktur....
Nakleden aziz olur
Muhterem Kardeşlerim… Şu iki kişinin çıkardığı fitneyi, şeytan bile çıkaramaz: Dünyaya düşkün Âlim ve ilimsiz Sofu. Ne söyleyeceğine ve ne zaman söyleyeceğine dikkat et! Kişinin kelâmı, aklının beyânı, faziletinin tercümanıdır....
Gusül, tıbben gerekli bir temizliktir
Muhterem Kardeşlerim… Vücudumuzun normalde bir statik elektrik dengesi vardır. Vücut sağlığı bu elektriksel denge ile yakından alakalıdır. Bu denge, psikolojik gerilimler, iklim şartları, giyim eşyaları, yaşama ve işyerleri ve bu arada...
Cennetteki şarap
Muhterem Kardeşlerim… İçkici biri, 'Okuduğum meallere göre, Nahl sûresinde, içki tavsiye ediliyor. Bir de, İnsan sûresinde, Cennette temiz şarap içileceği yazılıdır. O Âyette, ‘Şaraben tahura' deniyormuş. Şarap haram olsa,...
İçki, dinimiz ve sağlığımız
Muhterem Kardeşlerim… Kur'an-ı Kerimde, Hadis-i Şeriflerde hamr kelimesi geçer. Hamr = alkollü içkidir. İçkinin, çeşitli hastalıklara yol açtığı, aklı azalttığı, karaciğeri bozduğu, beyni ve sinirleri harap ettiği, ilmi olarak...
Mümini sevindirmek
Muhterem Kardeşlerim… Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Her günah affolur, her günahın cezası ahirete kalabilir; ama zalim, dünyada cezasını görmedikçe ölmez. Zalim, kendini güçlü, kuvvetli, yetkili bildiği zaman, zayıf insanları üzendir,...
Biz misafiriz, herkes imtihandadır
Muhterem Kardeşlerim… Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allahü Teâlâ'nın çok merhametli olduğunu bildiren Âyet-i Kerimeler, azap âyetleridir. Allahü Teâlâ, kulları yanmasın diye, bir emri defalarca bildiriyor, 'Yapmayın, böyle yaparsanız...
Günahın cezası
Muhterem Kardeşlerim… Günah işlemek kötüye, belaya maruz kalmak iyiye alamettir.  Hadis-i Şerifte buyuruldu ki: (Allahü Teâlâ, bir kuluna hayır murat edince, günahlarının cezasını dünyada verir. Şer murat edince günahlarının cezasını...
Zayıflamak için çare
Muhterem Kardeşlerim… Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Kıyamet derdini bilseydik, dünyada dert diye bir şey tanımazdık. Bütün geçimsizlikler, ölümü unutmaktandır. Ölümü hatırlamak, en büyük nasihattir. Her iman sahibi kimsenin, ölümü...
Niyet altın gibidir
Muhterem Kardeşlerim… * İhlas, ben Rabbimden isterim, ben Rabbime güvenirim, herşeyi Rabbim için yaparım demektir. * Dünyada iki gram altın için iki ton toprak elenir. Ahirette de böyledir. Niyet altın gibidir. Çok amel değil, ihlaslı amel...
Yalan yere yemin edilmez
Muhterem Kardeşlerim… Dinimizde, '(Zaruretler haramları mubah kılar” kuralı olduğu hâlde, S. Ebediyye'de, 'Zaruret olsa da, yalan yere yemin etmek caiz olmaz. Tariz, yani iki manalı kelime söyleyip yemin edilir” deniyor. Efendim;...
Küfür ve küfür bulaşığı
Muhterem Kardeşlerim… 'Küfür bulaşığı ne demek, küfür işleri yapan kâfir olmuyor mu?” Bu hususta, hicrî ikinci bin yılın Müceddidi olan, büyük Müctehid Âlim İmam-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: Cehennemde sonsuz olarak yanmak,...
İhtiyarlık Nimeti
Muhterem Kardeşlerim… Müslüman olarak ihtiyarlamak çok faziletlidir deniyor. Bu hususta sizlere yine sahih kaynaklardan olan Tam İlmihal Saadeti Ebediyye'den bilgiler verelim. Efendim; Müslüman, nimetlere konmuş kimse demektir. Bir kimsenin...
Başarılı ve başarısız insan
Muhterem Kardeşlerim… Vaat etmek, söz vermek demektir. Söz vermenin başarıyla bir ilgisi yoktur. Söz verir de sözünde durmazsa, bunun neresi başarılı olur? Efendim; Geçmiş odaklı düşünmek yanlış değildir. Yaptığı işlerin muhasebesini...
Din nereden öğrenilir?
Muhterem Kardeşlerim… Dinimizi doğru olarak öğrenmek için Ehl-i Sünnet Âlimlerinin sözbirliği ile kabul ettikleri Fıkıh kitaplarını okumak gerekir. Ehl-i Sünnet Âlimi olan hakiki din adamlarının kabul ve tasdik etmediği kitaplardan ve...
Allahü Teâlâ unutmaz
Muhterem Kardeşlerim… Araf suresinin 51. Âyetinde, Allahü Teâlâ, su ve yiyecek isteyen Cehennemdeki kâfirlere, 'Onlar dünyada bugünleri unuttukları gibi, biz de bugün onları unuturuz” buyuruyor. Allahü Teâlâ unutmaz. (Taha 52) Efendim;...
Evliya zatlara saldırmak
Muhterem Kardeşlerim… Selefî denilen kimselerin, Ehl-i Sünnete, evliya zatlara ve yatırlara kırmızı görmüş boğa gibi saldırmalarının sebebi, onların bu sıkıntıları, Allahü Teâlâ'yı tanıyamayıp Onu, Hristiyanlar gibi, mücesseme...
Resulullah'ın ve Evliyanın kabirlerini ziyaret
Muhterem Kardeşlerim… Resulullahın ve Evliyanın kabirlerini ziyaret konusunda din kitaplarımızdaki bilgiler şöyledir: İmam-ı A'zam hazretleri buyuruyor ki: Abdullah ibni Ömer hazretlerinden bildirdiğine göre, Kabr-i Saadeti ziyaret eden,...
Nakli esas almayan tefsirler
Muhterem Kardeşlerim… İslam Âlimlerinin büyüklerinden ibni Hacer-i Mekki hazretleri bir fetvasında buyuruyor ki: İslam Âlimlerinin tefsirlerinden almayıp da, kendi anladığını ve kendi görüşlerini tefsir olarak yazan ehliyetsiz kimselerin...
Hak Sahipleri
Muhterem Kardeşlerim… Her Müslüman'ı yani din kardeşimizi görünce, 'Benim mutlu olmam, Cennete gitmem bunun kalbini kazanmak ve duasını almakla olabilir” demeli ve ona iyilik ederek duasını almaya çalışmalı. Kendini, üzerinde...
İşi en güzel yapmak
Muhterem Kardeşlerim… Bir hadis-i şerifte, Allahü Teâlâ'nın, yaptığımız işi en güzel şekilde yapmamızı emrettiği bildiriliyor.  En güzel demek, ilme yani şartlarına uygun ve ihlasla yapmak demektir. Eğer o iş ilimsiz...

banner115

banner114